תנאי שימוש

תנאי שימוש

השימוש באתר פרפקט וואן  perfect1.co.il במערכת האתר וכן בשירותים השונים שהאתר מספק כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. לפני כל שימוש באתר יש לקרוא את תנאי השימוש במלואם, ולכן כל שימוש באתר מאשר קריאה של תנאי השימוש והסכמה אליהם. בכל שלב, החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש, להוסיף אליהם סעיפים חדשים ולשנות אותם – וכן לשנות את השירותים השונים שהאתר מספר.

כל התוכן והמידע שמופיעים באתר נמצאים בבעלות מלאה של החברה – או לחילופין של גופים אחרים שהתירו לחברה שימוש באותו תוכן והצגה שלו באתר. לאורך תנאי השימוש, המונח "תוכן" או "תכני האתר" מתייחס לכל תמונה, טקסט, קטע קול, סרטון או כל שילוב של הבאים – ובין היתר כתבות, מאמרים, עמודי תוכן, צילומים, תמונות, ציורים, סרטוני וידאו, תרשימים, אנימציה, קוד מחשב, מאגרי נתונים, סמלים, טבלאות, תרשימים, פרסומות, אילוסטרציה, הערה או כל פריט מידע אחר.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר לצורך הנוחות – והם מתייחסים לשני המינים בצורה שווה.

1. שימוש באתר

השימוש באתר כפוף להוראות החוק וכן לתנאי השימוש ברשת האינטרנט. האתר כולל תוכן מסוגים שונים, בהם כתבות, מאמרים, תמונות וסרטונים – אך לא רק הם. חלק מהתוכן מוצע לגולשים באופן חינמי ועל חלק מהתוכן נגבה תשלום.

החברה מאפשרת למשתמש גישה לתכני האתר השונים. החברה תעשה כמיטב יכולתה לאפשר את אותה הגישה באופן קבוע, רציף וללא הפרעות. בעת הצורך תבצע החברה עבודות תחזוקה במערכת האתר – שביכולתן להפריע לזמינות האתר למשתמשים.

החברה שומרת על הזכות לחסום את הגישה לאתר או לתכנים מסוימים באתר למשתמש מסוים – אם אותו משתמש הפר את הוראות החוק, את תנאי שימוש אלו או במקרה שבו המשתמש הפריע בדרך כלשהי לפעולתו התקינה של האתר או הסב נזק אחר למשתמשי האתר, למפרסמים באתר או לצד שלישי כלשהו.

בכל מקום שבו המשתמש מסוגל להעלות לאתר תכנים, הודעות, תגובות או מידע מכל סוג שהוא, חל איסור להעלות לאתר תכנים לא חוקיים מכל סוג שהוא, תכנים שעלולים להטריד קוראים או גולשים אחרים, תכני דיבה שגויים או תוכן אחר שמוציא את דיבת האחר, תוכן מסית, גזעני או פוגעני – וכן תוכנות מזיקות שמטרתן לפגוע במערכת האתר או בגולשיו. חל איסור להעלות לאתר תכנים שזכויות היוצרים וזכויות הקניין שלהם לא נמצאות בבעלות המשתמש, אלא אם כן הוענקה למשתמש הרשאה לעשות בהן שימוש מסוג זה.

המשתמש מתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש של האתר – וכן בתנאי שימוש עתידיים שהחברה עשויה לפרסם לגבי העלאת תכנים לאתר בידי המשתמשים. המשתמש יישא באחריות מלאה על התכנים שהועלו על ידי לאתר – וכן מתחייב לשאת באחריות הפיצויים לחברה על כל תביעה או דרישה שיוגשו בעקבות תכנים שהעלאה לאתר.

החברה שומרת את הזכות לערוך תכנים שמעלים משתמשי האתר וכן להסיר אותם או לשנות אותם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בעת פרסום או העלאה של תכנים לאתר, המשתמש מעניק לחברה את הזכות לפרסם את התכנים הללו ולהשתמש בהם בכל דרך אחרת – בהתאם לשיקול דעתה.

החברה לא מסוגלת לפקח על התכנים השונים שמפורסמים באתר בידי משתמשים אחרים שאינם חלק מצוות האתר. במידת הצורך, החברה שומרת את הזכות למסור לצד שלישי כל מידע שיידרש על פי חוק – וכן לערוך, למחוק או למנוע פרסום מכל תוכן שיפגע בתנאי הסכם זה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה רשאית לבצע שינויים מכל סוג שהוא באתר, במערכת או בתוכנת האתר – ללא הודעה מראש ובכל עת.

2. תכני האתר

תנאי השימוש באתר מתירים שימוש בתכני האתר אך ורק לצרכיו הפרטים של המשתמש. חל איסור להעתיק את תכני האתר או לפרסם אותם מחדש ללא הסכמתה המפורשת של החברה. חל איסור לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר. אין לשנות, למכור, להפיץ, לשכפל, לתרגם או לפרסם את תכני האתר בכל צורה שהיא – ללא אישור בכתב מראש מהחברה. לאורך השימוש באתר, המשתמש מצהיר כי תכני האתר הועמדו לרשותו אך ורק לצורך שימוש עצמי ואך ורק כל עוד תנאי שימוש אלו בתוקף.

החברה לא אחראית בשום צורה – ולא תהיה אחראית בעתיד – לכל פגיעה, נזק או הפסד שיגרמו כתוצאה משימוש בתכני האתר או בשירותים אחרים שיציע האתר.

3. זכויות יוצרים

גולשי האתר לא מחזיקים ולא יחזיקו בזכויות בעלות או קניין כלשהן על התוכן והמידע המופיע באתר – בין היתר לא זכויות קניין רוחני. כל זכויות היוצרים על התוכן המופיע באתר נתונות לחברה – ובמקרים מסוימים לצד שלישי שהתיר לחברה את השימוש בתוכן. תנאי שימוש אלו מעניקים הרשאה להשתמש באתר בלבד – אך כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות הבעלות על האתר יעמדו לרשות החברה בלבד.

התוכן באתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וכן הוראות אחרות של החוק והדין במדינת ישראל, לרבות אמנות בינלאומיות ובמידת הצורך גם חוקי זכויות יוצרים של מדינות זרות.

סימני המסחר המופיעים באתר הם סימני מסחר רשומים של חברת _______. במקרים מסוימים יופיעו באתר סימני מסחר אחרים שמצויים בבעלות צד שלישי. לאורך השימוש באתר לא תיעשה שום פעולה לפגיעה בזכויות הקניין על אותם סימני מסחר.

4. אחריות החברה

האתר, התכנים המופיעים בו, מידע אחר המופיע בו, התוכנה העומדת ברשות האתר, תכנים אחרים ומידע אחר שאליהם מתקבלת גישה בעזרת האתר – מובאים בפני המשתמש כמות שהם.

תכני האתר לא מהווים עצה פיננסית, ייעוץ השקעות, עצה מקצועית מטעם עורך דין, רופא או כל בעל מקצוע אחר. החברה לא נושאת באחריות משום סוג שהוא להשלכות החלטות שיקבלו המשתמשים על בסיס ההנחה השגויה שתכני האתר מהווים עצה מקצועית או ייעוץ כלשהו.

החברה לא אחראית בשום צורה על:

  • התוכן והמידע המופיעים באתר
  • התוכן, המידע, השירותים, המוצרים, האפליקציות, התוכנות וכל סוגי הפעולות האחרות שהגישה אליהם מתבצעת דרך האתר (למשל בעזרת קישור)
  • נזק או פגיעה אחרת שנגרמו כתוצאה מפרסום מידע חסוי או לא הולם באתר
  • זמינות המידע באתר
  • נזק שנגרם כתוצאה מכשל או תקלה בתוכנת האתר
  • מודעות או פרסומות המופיעים באתר – על כל התכנים והמידע שמופיעים בהן ועל כל קישורים אחרים שיופיעו בהן
  • תכנים שונים שמשתמשי האתר מעלים אליו באופן עצמאי

כל עסקה או התקשרות אחרת שתתבצע כתוצאה מפרסום מודעה באתר תתבצע בהתאם לתנאים שיסכמו ביניהם צדדי אותה עסקה – ללא מעורבות של האתר או החברה העומדת מאחוריו. החברה לא מהווה צד לעסקאות מסוג זה שיצאו לפועל כתוצאה ממידע שפורסם באתר.

תכני האתר מתבססים על מקורות מידע שונים. החברה לא אחראית על אותם מקורות מידע ולכן אינה אחראית למידע המופיע באתר – בכל הקשור לאמינותו, מהימנותו, נכונותו או דיוקו. החברה לא מתחייבת שהמידע המופיע באתר מתאים לכל מטרה מכל סוג שהוא.

החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא את אמינות תכני האתר – אך אינה אחראית להם. יש להודיע לחברה בהקדם האפשרי על כל טעות, שגיאה או אי-דיוק שיתגלו באתר – על מנת להעניק לה את האפשרות לתקן שגיאות או אי דיוקים מסוג זה.

האתר כולל מגוון רחב של קישורים אלקטרוניים לאתרים אחרים, מקורות מידע חיצוניים או משאבים שונים. קישורים מסוג זה אינם שווי ערך להבעת תמיכה מכל סוג שהוא באותם אתרים, מקורות מידע או משאבים.

5. חיסיון

הגולש מאשר בזאת כי כל תעבורת המידע מהאתר ואליו אינה חסויה. האחריות על שמירת הסודיות של כל התשדורות שנשלחות אל האתר או מועברות אליו מוטלת על הגולש לבדו – והחברה לא תישא באחריות כלשהי על רקע פגיעה בסודיות זו.

6. תנאים נוספים

בכל הקשור לתנאי השימוש באתר וההתקשרות בין החברה לבין גולשי האתר, סמכויות השיפוט הבלעדית והיחידה תהיה בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

הסכם זה כפוף להוראות חוק החוזים התשל"א-1970. החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים לפי הסכם זה מבלי שיופעלו נגדה צעדים מכל סוג שהוא.

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, חלה על הסכם זה תקופת התיישנות מוסכמת בת חצי שנה ממועד הפרסום שבו עוסקת פניית המשתמש. כעבור חצי שנה מאותו פרסום, לא יוכל המשתמש להביע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה. במקרה של פרסום שהועלה יותר מפעם אחת, מועד הפרסום המוקדם יהיה תקף לצורך קביעת תקופת ההתיישנות. בהסכמה לתנאי השימוש מסכים הגולש כי הוראת סעיף זה גוברת על כל הוראת דין אחרת.

במקרה שבו יוענקו ויתורים, דחיות או הקלות שונות מצד החברה כלפי משתמשים ספציפיים, הדבר לא יפעל לחובת החברה או יהווה תקדים בנוגע לוויתור על זכויות המפורטות בתנאי המשתמש – זאת במקרה לוויתור מפורש וכתוב על הוראה מסוימת הכתובה בתקנון.

במקרה שבו נקבע כי אחד מסעיפי תנאי השימוש איננו בעל תוקף משפטי או שאינו בר אכיפה, יש להחליף את אותו הסעיף בסעיף חוקי ואכיף שמשמעותו דומה בצורה הקרובה ביותר לסעיף המקורי – מבלי להשפיע או לגרוע מתוקפם המשפטי של שאר הסעיפים בתנאי השימוש.

המשתמש מביע בזאת הסכמה כי אין לפרש את תנאי השימוש הללו או את אופן ניסוחם באופן מצמצם כנגד החברה. בהתאם לשינויים המהירים בענף האינטרנט, כל זכות שלא הוקנתה למשתמש באופן מפורש שמורה לחברה.

תנאי שימוש אלו יחולו לטובת החברה, הפועלים מטעמה או הפועלים עבורה. החברה שומרת על הזכות להעביר את תנאי השימוש הללו או להסב אותם, את הזכויות והחובות הכלולות בהם או נובעות מהם, באופן חלקי או מלא, לאדם, תאגיד או כל גוף משפטי אחר. בין היתר לחברת אם, חברת בת, חברה קשורה. זאת בצורת העברה, מכירה, מיזוג, פיצול, הקניה, איחוד או כל דרך אחרת – בלי צורך בהסכמת המשתמש או בהודעה מוקדמת.