80% מהשכירים במשק

זכאים להחזר מס מהמדינה!

החזר ממוצע לשכיר
0
שכירים שקיבלו כסף לחשבון 
כ- 0
מס שהחזרנו
כ- 0

מבחר מחלקות ומומחים מחכים להעניק לך החזר מס

המומחים שלנו ילוו אותך אישית
במיצוי ההחזרים שמגיעים לך במקרים הבאים:

הכנסה של מעל 6,000 נטו

החלפת מקום עבודה

ילדים מתחת לגיל 18

ילד עם לקות למידה

משיכת כספי פנסיה או גמל

הפסדים בשוק ההון

סיום תואר אקדמי

תשלום מזונות במסגרת גירושין

משפחה חד הורית

חשבנו שיעניין אותך: